Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Žiacka školská rada

Koordinátorka žiackej školskej rady:

Predsedníčka žiackej školskej rady:

Riadni členovia žiackej školskej rady: