O škole

Na našej stránke môžete nájsť informácie o škole, štúdiu, projektoch ako aj fotografie z akcií školy.

Žiaci SZŠ sa zúčastňujú akcií organizovaných SČK, Unicefom, mestom Banská Bystrica. Venujú sa starostlivosti o chorých, starých a opustených ľudí, šíria zdravotnú osvetu, navštevujú detské domovy a domovy pre dôchodcov. Participujú na projektoch Socrates, Leonardo da Vinci, Otvorená škola.

Práca s chorým a pre chorého je nielen tvorivá, ale i záslužná práca. Veríme, že snaha pomáhať druhým ovplyvní Vaše rozhodnutie študovať na našej škole.


Aktuálne informácie...

OZNAM KU OSPRAVEDLŇOVANIU HODÍN

Z dôvodu konania klasifikačnej porady za 1. polrok šk. roka 2016/2017 (25.01.2017), sú žiaci povinní do termínu 20.01.2017 (piatok), uzavrieť si celú dochádzku vrátane vymeškaných hodín v týždni od 16.01.2017 do 20.01.2017. Po tomto termíne nebude možné si ospravedlniť vymeškané hodiny. V prípade absencie žiaka v týždni od 16.01.2017 do 20.01.2017, musí žiak, resp. zákonný zástupca žiaka, nahlásiť absenciu a dôvod absencie asistentke študijného oddelenia p. Lucii Oravcovej najneskôr do 20.01.2017.

Lucia Oravcová

OZNAM KU OSPRAVEDLŇOVANIU VYMEŠKANÝCH HODÍN

Vymeškané hodiny v termíne od 12.12.2016 do 22.12.2016 si budú môcť žiaci ospravedlniť aj v týždni od 09.01.2017 do 13.01.2017 t.j. v prvom týždni vyučovania po Vianočných prázdninách. Po tomto termíne nebude možné si ospravedlniť vymeškané hodiny za vyššie uvedené obdobie.

Výnimkou sú žiaci prvých ročníkov, ktorí pôjdu na lyžiarsky kurz v termíne od 09.01.2017 do 13.01.2017. Tí si budú môcť ospravedlniť vymeškané hodiny v termíne od 12.12.2016 do 22.12.2016 ešte aj v týždni od 16.01.2017 do 20.01.2017 t.j. v týždni po lyžiarskom kurze. Po tomto termíne nebude možné si ospravedlniť vymeškané hodiny za vyššie uvedené obdobie.

Lucia Oravcová

Pozvánka na piatu celoslovenskú konferenciu žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent

pozvanka

Podmienky prihlásenia:

 • výber témy - daný podľa pripojeného zoznamu (možnosť aj jednej vlastnej – celkovo max. 16 tém)
 • po telefonickom prihlásení je nutné vyplniť prihlášku cez internetovú stránku školy (názov príspevku, autori - max. dvaja žiaci 1. - 4. ročníka odboru ZA + konzultant práce)
 • pre aktívnu účasť je možný výber len jednej témy na školu
 • v prípade záujmu o ponúkanú tému sa čím skôr zaregistrujte vo vyššie uvedenom čase. Pre prípad obsadenia témy iným záujemcom si pripravte aj inú tému, ktorú by ste chceli zarezervovať. Rozhodovať bude dátum a čas telefonického prihlásenia u koordinátorky konferencie.
 • časový rozsah prezentácie: 10 - 12 minút
 • ako každý rok, v závere konferencie budú vyhlásené a odmenené tri najúspešnejšie prezentácie komisiou tvorenou pedagógmi zúčastnených škôl

Tešíme sa na stretnutie a dúfame, že aj týmto spôsobom prispejeme k rozvoju spolupráce a k zvyšovaniu úrovne vzdelávania v odbore zdravotnícky asistent.

Zoznam tém:

 1. Anatómia a fyziológia ústnej dutiny
 2. Ochorenia ústnej dutiny a ich vplyv na trávenie a vstrebávanie
 3. Anatómia a fyziológia pažeráka a žalúdka, fyziológia prehĺtania
 4. Prvá pomoc pri akútnom krvácaní z pažerákových varixov a následná starostlivosť o pacienta z pohľadu ZA
 5. Symptomatológia a vyšetrovacie metódy ochorení hornej časti tráviaceho systému (ústna dutina, pažerák, žalúdok)
 6. Starostlivosť o pacienta s akútnou formou vredovej choroby žalúdka z pohľadu ZA
 7. Starostlivosť o pacienta s chronickým priebehom vredovej choroby žalúdka z pohľadu ZA
 8. Starostlivosť o pacienta s hiátovou herniou z pohľadu ZA
 9. Starostlivosť o pacienta s refluxnou chorobou z pohľadu ZA
 10. Starostlivosť o detského pacienta s dyspepsiou z pohľadu ZA
 11. Prevencia vzniku ochorení hornej časti tráviaceho systému
 12. Starostlivosť o pacienta s akútnym zápalom žalúdka z pohľadu ZA
 13. Zásady správneho kŕmenia pacienta s poruchou prehĺtania; prevencia aspirácie
 14. Povinnosti ZA v starostlivosti o pacienta s NGS (príprava pomôcok, pacienta, asistencia pri zavádzaní NGS a priebežná kontrola funkčnosti NGS)
 15. Povinnosti ZA v starostlivosti o pacienta s PEG
 16. Vlastná téma - možná po dohovore (maximálne jeden mimoriadny príspevok)

Prihlasovací formulár nájdete tu

Dochádzka žiakov a nahlasovanie absencie žiakov

Telefonický kontakt pre nahlasovanie absencie žiakov: 0903 492 202.

O nás...

Prezentačné video školy 2013/2014. Dozviete sa informácie o jednotlivých odboroch a aktivitách školy.

Autor: Administrátor

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant

Posledné číslo časopisu nájdete tu, alebo si môžete pozrieť celý archív.

Video - prezentácia školy

Žiaci pripravili v spolupráci s pedagógmi prezentačné video našej školy. Ďakujeme.

Relaxačné centrum

Stredná zdravotnícka škola vás pozýva do nového relaxačného centra, kde na vás čakajú profesionálne služby za bezkonkurenčné ceny. Viac info


↑ Na začiatok stránky