O škole

Na našej stránke môžete nájsť informácie o škole, štúdiu, projektoch ako aj fotografie z akcií školy.

Žiaci SZŠ sa zúčastňujú akcií organizovaných SČK, Unicefom, mestom Banská Bystrica. Venujú sa starostlivosti o chorých, starých a opustených ľudí, šíria zdravotnú osvetu, navštevujú detské domovy a domovy pre dôchodcov. Participujú na projektoch Socrates, Leonardo da Vinci, Otvorená škola.

Práca s chorým a pre chorého je nielen tvorivá, ale i záslužná práca. Veríme, že snaha pomáhať druhým ovplyvní Vaše rozhodnutie študovať na našej škole.


Aktuálne informácie...

II. kolo prijímacích skúšok - odbor masér

Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy rozhodol o konaní II. kola prijímacích skúšok na študijný odbor 5370 M – MASÉR pre školský rok: 2016/2017, ktoré sa bude konať 21. júna 2016.

Kritéria pre prijatie si môžete stiahnuť tu

Zverejnili sme výsledky prijímacích skúšok pre odbor masér po II. kole konanom 21. júna 2016. Viac info

Termíny, výsledky a kritériá prijímacích skúšok 2016/2017

Zverejnili sme výsledky prijímacích skúšok pre odbory farmaceutický laborant, zdravotnícky laborant a zdravotnícky asistent konaných dňa 9. a 12. mája 2016 po náhradnom termíne 16. mája 2016. Viac info

Zverejnili sme výsledky prijímacích skúšok pre odbor masér po náhradnom termíne 11. apríla 2016. Viac info

Zverejnili sme kritériá prijímacích skúšok pre všetky otvorené študijné odbory. Viac info

Vzor odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí si môžete stiahnuť tu

Dochádzka žiakov a nahlasovanie absencie žiakov

Telefonický kontakt pre nahlasovanie absencie žiakov: 0903 492 202.

O nás...

Prezentačné video školy 2013/2014. Dozviete sa informácie o jednotlivých odboroch a aktivitách školy.

Autor: Administrátor

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant

Posledné číslo časopisu nájdete tu, alebo si môžete pozrieť celý archív.

Video - prezentácia školy

Žiaci pripravili v spolupráci s pedagógmi prezentačné video našej školy. Ďakujeme.

Relaxačné centrum

Stredná zdravotnícka škola vás pozýva do nového relaxačného centra, kde na vás čakajú profesionálne služby za bezkonkurenčné ceny. Viac info


↑ Na začiatok stránky