O škole

Na našej stránke môžete nájsť informácie o škole, štúdiu, projektoch ako aj fotografie z akcií školy.

Žiaci SZŠ sa zúčastňujú akcií organizovaných SČK, Unicefom, mestom Banská Bystrica. Venujú sa starostlivosti o chorých, starých a opustených ľudí, šíria zdravotnú osvetu, navštevujú detské domovy a domovy pre dôchodcov. Participujú na projektoch Socrates, Leonardo da Vinci, Otvorená škola.

Práca s chorým a pre chorého je nielen tvorivá, ale i záslužná práca. Veríme, že snaha pomáhať druhým ovplyvní Vaše rozhodnutie študovať na našej škole.


Aktuálne informácie...

Deň otvorených dverí

Dňa 13.12.2016 (utorok) v čase od 09:00 do 15:00 sa uskutoční deň otvorených dverí. Radi Vás privítame, prevedieme po škole a podáme informácie pre záujemcov o štúdium na našej škole.

OZNAM KU OSPRAVEDLŇOVANIU VYMEŠKANÝCH HODÍN

Vymeškané hodiny v termíne od 07.11.2016 do 11.11.2016 si budú môcť žiaci ospravedlniť aj v týždni od 21.11.2016 do 25.11.2016. Po tomto termíne nebude možné si ospravedlniť vymeškané hodiny za vyššie uvedené obdobie.

Vymeškané hodiny v termíne od 14.11.2016 do 16.11.2016 si budú môcť žiaci ospravedlniť aj v týždni od 28.11.2016 do 02.12.2016. Po tomto termíne nebude možné si ospravedlniť vymeškané hodiny za vyššie uvedené obdobie.

Vymeškané hodiny v termíne od 21.11.2016 do 25.11.2016 si budú môcť žiaci ospravedlniť už v súlade so školským poriadkom.

Lucia Oravcová

Pozvánka na piatu celoslovenskú konferenciu žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent

pozvanka

Podmienky prihlásenia:

 • výber témy - daný podľa pripojeného zoznamu (možnosť aj jednej vlastnej – celkovo max. 16 tém)
 • po telefonickom prihlásení je nutné vyplniť prihlášku cez internetovú stránku školy (názov príspevku, autori - max. dvaja žiaci 1. - 4. ročníka odboru ZA + konzultant práce)
 • pre aktívnu účasť je možný výber len jednej témy na školu
 • v prípade záujmu o ponúkanú tému sa čím skôr zaregistrujte vo vyššie uvedenom čase. Pre prípad obsadenia témy iným záujemcom si pripravte aj inú tému, ktorú by ste chceli zarezervovať. Rozhodovať bude dátum a čas telefonického prihlásenia u koordinátorky konferencie.
 • časový rozsah prezentácie: 10 - 12 minút
 • ako každý rok, v závere konferencie budú vyhlásené a odmenené tri najúspešnejšie prezentácie komisiou tvorenou pedagógmi zúčastnených škôl

Tešíme sa na stretnutie a dúfame, že aj týmto spôsobom prispejeme k rozvoju spolupráce a k zvyšovaniu úrovne vzdelávania v odbore zdravotnícky asistent.

Zoznam tém:

 1. Anatómia a fyziológia ústnej dutiny
 2. Ochorenia ústnej dutiny a ich vplyv na trávenie a vstrebávanie
 3. Anatómia a fyziológia pažeráka a žalúdka, fyziológia prehĺtania
 4. Prvá pomoc pri akútnom krvácaní z pažerákových varixov a následná starostlivosť o pacienta z pohľadu ZA
 5. Symptomatológia a vyšetrovacie metódy ochorení hornej časti tráviaceho systému (ústna dutina, pažerák, žalúdok)
 6. Starostlivosť o pacienta s akútnou formou vredovej choroby žalúdka z pohľadu ZA
 7. Starostlivosť o pacienta s chronickým priebehom vredovej choroby žalúdka z pohľadu ZA
 8. Starostlivosť o pacienta s hiátovou herniou z pohľadu ZA
 9. Starostlivosť o pacienta s refluxnou chorobou z pohľadu ZA
 10. Starostlivosť o detského pacienta s dyspepsiou z pohľadu ZA
 11. Prevencia vzniku ochorení hornej časti tráviaceho systému
 12. Starostlivosť o pacienta s akútnym zápalom žalúdka z pohľadu ZA
 13. Zásady správneho kŕmenia pacienta s poruchou prehĺtania; prevencia aspirácie
 14. Povinnosti ZA v starostlivosti o pacienta s NGS (príprava pomôcok, pacienta, asistencia pri zavádzaní NGS a priebežná kontrola funkčnosti NGS)
 15. Povinnosti ZA v starostlivosti o pacienta s PEG
 16. Vlastná téma - možná po dohovore (maximálne jeden mimoriadny príspevok)

Dochádzka žiakov a nahlasovanie absencie žiakov

Telefonický kontakt pre nahlasovanie absencie žiakov: 0903 492 202.

O nás...

Prezentačné video školy 2013/2014. Dozviete sa informácie o jednotlivých odboroch a aktivitách školy.

Autor: Administrátor

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant

Posledné číslo časopisu nájdete tu, alebo si môžete pozrieť celý archív.

Video - prezentácia školy

Žiaci pripravili v spolupráci s pedagógmi prezentačné video našej školy. Ďakujeme.

Relaxačné centrum

Stredná zdravotnícka škola vás pozýva do nového relaxačného centra, kde na vás čakajú profesionálne služby za bezkonkurenčné ceny. Viac info


↑ Na začiatok stránky